AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT

Secţiunea A

Agricultură, silvicultură şi pescuit

Această secţiune include exploatarea resurselor naturale vegetale şi animale. Secţiunea cuprinde activităţile de obţinere a producţiei vegetale, creşterea animalelor, exploatarea forestieră şi a altor plante, animale sau produse animaliere din ferme sau din habitatul lor natural.

Diviziuni ale secțiunii CAEM A