Coduri caem-2020

Lista completă și actualizată a codurilor CAEM • A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT
  • 01 - AGRICULTURĂ, VÂNĂTOARE ŞI SERVICII ANEXE
   • 011 - Cultivarea plantelor din culturi nepermanente
    • 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
    • 0112 - Cultivarea orezului
    • 0113 - Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
    • 0114 - Cultivarea trestiei de zahăr
    • 0115 - Cultivarea tutunului
    • 0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile
    • 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
   • 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente
    • 0121 - Cultivarea strugurilor
    • 0122 - Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale
    • 0123 - Cultivarea fructelor citrice
    • 0124 - Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase
    • 0125 - Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi
    • 0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase
    • 0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
    • 0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic
    • 0129 - Cultivarea altor plante din culturi permanente
   • 013 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire
    • 0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire
   • 014 - Creşterea animalelor
    • 0141 - Creşterea bovinelor de lapte
    • 0142 - Creşterea altor bovine
    • 0143 - Creşterea cailor şi a altor cabaline
    • 0144 - Creşterea cămilelor şi a camelidelor
    • 0145 - Creşterea ovinelor şi caprinelor
    • 0146 - Creşterea porcinelor
    • 0147 - Creşterea păsărilor
    • 0149 - Creşterea altor specii de animale
   • 015 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
    • 0150 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
   • 016 - Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare
    • 0161 - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
    • 0162 - Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
    • 0163 - Activităţi după recoltare
    • 0164 - Pregătirea seminţelor în vederea însămânţării
   • 017 - Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
    • 0170 - Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
  • 02 - SILVICULTURĂ ŞI EXPLOATARE FORESTIERĂ
   • 021 - Silvicultură şi alte activităţi forestiere
    • 0210 - Silvicultură şi alte activităţi forestiere
   • 022 - Exploatarea forestieră
    • 0220 - Exploatarea forestieră
   • 023 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
    • 0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
   • 024 - Activităţi de servicii anexe silviculturii
    • 0240 - Activităţi de servicii anexe silviculturii
  • 03 - PESCUITUL ŞI ACVACULTURA
   • 031 - Pescuitul
    • 0311 - Pescuitul maritim
    • 0312 - Pescuitul în ape dulci
   • 032 - Acvacultura
    • 0321 - Acvacultura maritimă
    • 0322 - Acvacultura în ape dulci
 • B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
  • 05 - EXTRACŢIA CĂRBUNELUI SUPERIOR ŞI INFERIOR
   • 051 - Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)